Co jsou to "RECREATIONS" - Autorská replika

Moji drazí příznivci a fanoušci mé práce, vy, kteří vnímáte krásu stejným způsobem, jako já: nejprve bych vám chtěl poděkovat za pochopení mých myšlenek, za váš vnímavý přístup k nádherným okamžikům, které na nás působí, a dále i za vaše odhodlání učinit náš svět pestřejší. Děkuji vám za vaše nejvřelejší pozdravy a slova vděčnosti, která čtu ve vašich dopisech. Jsem velmi rád, že má práce vás každý den těší, a dělá váš život krásnější, plnější a pestřejší! Miluji Vás!!!  Dovolte mi, abych se s vámi podělil o to, jak vznikla myšlenka 'recreations', tedy přetvoření mých raných malířských děl. Nápad, ‚předělat‘ má dřívější díla, mi přišel na mysl před několika lety. Uvědomil jsem si, že reprodukce (ve smyslu věrných kopií) vlastních obrazů už mne příliš nenaplňuje. Celý život jsem se inspiroval určitými myšlenkami, krajinou, emocemi, pocity a architekturou. V průběhu let hledání integrity, jsou zdroje mé inspirace stále stejné. Jsem stále toužebně ohromen magií měst v noci, krásou světel a lamp, fantastickými barvami přírody. Ale mé vnímání času a života, pocitu z něj, jsou nyní jiné.  Rozhodl jsem se tedy, vdechnout mým dřívějším dílům nový život. S odstupem času vidím jejich detaily jinak. Myšlenky a inspirace jsou věčné, ale barvy a některé těžko postřehnutelné detaily, pro mne dnes vyznívají jinak. Má současná díla jsou podobná mým původním originálům, ale nejsou stejná. Tak, jako náš dnešní svět již není stejný, jako před mnoha lety a také já a vy už jsme dnes jiní. Chtěl bych sdílet a přenést své rozpoložení, pocit ze života, barvy, dimenze a vnímání okamžiku Tady a Teď. Jak vidíte, jsem stále velmi romantický a je pro mne těžké udržet se v jakémkoli rámci. Proto má nová díla nemohou být nazvána úplně novými malbami, ale také to nejsou reprodukce a ani to nejsou originály. Maluji má oblíbená témata, emoce, pocity, krajinu v procesu reinkarnace, přetvoření a jejich pokračování v životě a ukazuji je světu téměř stejné, ale v jiném, novějším světle.  Mé srdce mi říká, že tím, že znovu přetvořím starší díla, mohu je naplnit dnešní atmosférou, svou novou životní zkušeností. Také mohu pomoci většímu množství milovníků umění vidět svět pestřejší, vidět to spolu se mnou. Chci vás požádat, abyste si na chvíli udělali pauzu a spolu se mnou se vydali spícím městem, jehož snění je hlídáno světly a lucernami, takže si mnozí z nás mohou vzpomenout, jak jako děti snily. Rozhlédněte se mnou a objevte krásu a inspiraci, skrytou dokonce i ve smutné podzimní deštivé noci. Odložte na chvíli svůj notebook, zavěste telefon a vdechujte se mnou vůni mokrého listí po dešti, ucítíte vůni stromů v uličce nedaleko jezera. Zapomeňte na zítřejší schůzky, nebo včerejší stres, politiku a nedorozumění. Zaleťte se mnou do vzdáleného města, kde není žádný ruch, kde panuje harmonie a něha, které je útulné a domy tam jsou plné světla a dětského smíchu.   Jako autor mých prací vás mohu ubezpečit, že vše, co je na tomto webu nabízeno, je autentické, má umělecká dílo jsou tvořena mou oblíbenou technikou - olejovou barvou a malířskou špachtlí, bez čehokoliv dalšího. Na rozdíl od dřívějších originálů, současná díla ukazují a dokazují můj nový pohled na předměty mé inspirace, odrážejí část mne a mou lásku ke světu barev, která se nemění.  Mějte na paměti, že veškerá přetvořená díla ('recreations') mají stejnou hodnotu při srovnání s dřívějšími uměleckými pracemi, zaručují však nižší náklady, než díla původní, která již nelze prodat, protože jsou neocenitelná. Nákupem nově přetvořených obrazů přímo z mých webových stránek nejsou dotčena ani porušována autorská práva, a získáte tak cenné kusy nejlepších uměleckých děl, která, určitě dokážete ocenit nejen vy, ale i příští generace. Zvu tímto každého, aby nahlédl do mé pracovní svatyně. Vytvářím zde originální olejomalby. Posléze, s pomocí mých studentů a učňů, tvořím jejich 'recreations‘ (přetvořené verze). Zestárl jsem a nedokáži již produkovat sám v takovém množství a stejně jako všichni známí umělci, mám i já své studenty :) Pomáhají mi, předkreslí mi tužkou náčrt, namalují pozadí a já pak dokončuji každý kus se všemi detaily. Všichni jste vítáni, přijďte navštívit mé  STUDIO AFREMOV v Playa Del Carmen.